IDEA KURSU

W nawiązaniu do wieloletniej tradycji kursu lektorskiego w parafii św. Mikołaja w Grójcu postanowiliśmy zaproponować rozszerzaną strukturę kursu, tak aby temat liturgii Kościoła Katolickiego stał się bliższy sercu nie tylko przyszłym lektorom, ale tym wszystkim, którzy są zaangażowani w liturgię w swoich parafiach i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, aby poprzez wierne sprawowanie Mszy św. według norm liturgicznych wyrażali swą miłość do Kościoła (por. Ecclesia de Eucharistia, pkt 52) i pomagali wzrastać wspólnocie parafialnej.

Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. Niech więc wykonują swoją funkcję z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej służbie i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego.
Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 29

O KURSIE

Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja w Grójcu organizuje KURS LITURGICZNY. Jest to propozycja dla wszystkich, bez względu na wiek i płeć, którzy chcą zgłębić tajemnice liturgii Kościoła Katolickiego.

Jednocześnie jest to zaproszenie dla ministrantów, lektorów, a także wszystkich posługujących śpiewem z południowej części archidiecezji Warszawskiej, którzy chcieliby pełnić funkcję lektora, ceremoniarza lub kantora w zgromadzeniu liturgicznym. Spotkania, wykłady, warsztaty i konwersatoria, które odbywać się będą w sobotnie popołudnia, mają na celu poszerzyć wiedzę, pomóc dostrzec piękno Kościoła, który gromadzi się na Święte Zwołanie, a także przygotować młodych ludzi do posługi w Kościele.

W programie WYKŁADY o Teologii Liturgii, Historii Mszy, Muzyce Liturgicznej, Chorale Gregoriańskim, Służbie Liturgicznej, Tradycjach, Triduum Paschalnym, Łacinie, Słowie Bożym, Sztuce Sakralnej, Rytach Liturgicznych oraz wiele innych, a także WARSZTATY dla ministrantów, kantorów, ceremoniarzy oraz kandydatów na ministrantów Słowa Bożego. Kurs rozpocznie się w sobotę, 30 września 2023 r. o godz. 15:00 w sali parafialnej przy kościele św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, obejmuje on 20 spotkań – wykładów i warsztatów tematycznych dla poszczególnych sekcji (lektor, ceremoniarz, kantor).

CZY TO DLA MNIE?

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, natomiast uczestnicy warsztatów proszeni są o skierowanie od księdza Proboszcza swojej parafii. Kurs jest bezpłatny.

Inicjatywa jest objęta patronatem wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej.