W programie WYKŁADY o:
Teologii Liturgii, Historii Mszy, Muzyce Liturgicznej, Chorale Gregoriańskim, Służbie Liturgicznej, Tradycjach, Triduum Paschalnym, Łacinie, Słowie Bożym, Sztuce Sakralnej, Rytach Liturgicznych oraz wiele innych.

oraz WARSZTATY dla:
ministrantów, ceremoniarzy, kantorów oraz kandydatów na ministrantów Słowa Bożego

Spotkanie inauguracyjne:
sobota, 30 września, godz 15:00

Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jakiego domaga się sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański, będąc „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1P 2, 9), jest uprawniony i zobowiązany do takiego udziału.

​Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej
Sacrosanctum Concilium, nr 14

Święty Benedykt w swojej Regule wykłada, że niczego nie powinno się przedkładać ponad Dzieło Boże: „nihil operi Dei praeponatur”  (RB 3), to znaczy, że dla mnicha nic nie powinno mieć większej wagi niż liturgia. Pokutuje jednak szeroko rozpowszechnione przekonanie, że stanowi ona przedmiot zainteresowania wyłącznie specjalistów, którzy zajmują się sprawami oderwanymi od rzeczywistości i pozbawionymi znaczenia dla chrześcijańskiego życia na poziomie parafialnej codzienności. (..) Ktoś może jeszcze by przyznał, że spotkania parafialnego komitetu liturgicznego mają nieco większe znaczenie niż tego, który zajmuje się układaniem ozdób z kwiatów, jednak przekonanie, od którego wyszliśmy – że niczego nie powinno uważać się za coś ważniejszego od liturgii – wydaje się być jedynie przestarzałym reliktem martwej przeszłości.

Jonathan Robinson COr, Słowo wstępne do książki „Kryzys i odrodzenie” Petera Kwaśniewskiego

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, 05-600 Grójec

Jaki jest cel kursu?

Zapoznaj się z ideą kursu oraz dla kogo jest skierowany.

Jaka jest tematyka?

Informacje szczegółowe o tematyce wykładów i warsztatów.

Harmonogram zajęć

Dowiedz się, gdzie i kiedy będą się odbywać wykłady i warsztaty.