JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

Kurs Liturgiczny to cykl 20 sesji wykładowych oraz warsztatów dotyczących liturgii. Podczas każdego spotkania będzie można wysłuchać otwartego 45 minutowego wykładu, a po każdym wykładzie uczestniczyć w 90 minutowych sesjach warsztatowych (konserwatorium, zajęcia w kościele, nauka służby przy ołtarzu, nauka czytania i śpiewu) w 3 grupach tematycznych: ceremoniarz, lektor, kantor.

Wykład inauguracyjny ma za zadanie przybliżyć ideę i cel kursu, omówić tematykę poszczególnych spotkań oraz zadbać o integrację osób z grup tematycznych.

CZAS I MIEJSCE SPOTKAŃ

Miejsce każdego wykładu to salka przy plebanii parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu przy ul. Worowskiej 1 w Grójcu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych przy plebanii zalecamy zaparkować samochód przy Areszcie Śledczym:

Wykłady rozpoczynać się będą o godzinie 15:00, a po nich będą warsztaty, które będą kończyć się koło godziny 17:30.

Terminy oraz tematy wykładów i warsztatów podane są w poniższym harmonogramie:

Semestr zimowy

30 września, godz. 15:00

 • Wykład: Wstęp. Idea. Cel.
 • Warsztaty: Integracja uczestników

7 października, godz. 15:00

 • Wykład: Co to jest Liturgia? Wstęp do Teologii Liturgii
 • Warsztaty: Posługa ceremoniarza oraz formacja duchowa (Ceremoniarz); Podstawy Pisma Świętego (Lektor)

21 października, godz. 15:00

 • Wykład: Teologia Liturgii cd.
 • Warsztaty: Jak czerpać wiedzę, czyli o dokumentach liturgicznych (Ceremoniarz i Kantor); Pismo Święte – Interpretacja (Lektor)

4 listopada, godz. 15:00

 • Wykład: Struktura Mszy Św. i aktywne uczestnictwo
 • Warsztaty: Funkcje liturgiczne. Jak tym zarządzić (Ceremoniarz); Pismo Święte – Stary Testament (Lektor)

18 listopada, godz. 15:00

 • Wykład: Znaki, gesty, postawy i symbole we Mszy św.
 • Warsztaty: Poprawne wykonywanie funkcji ministranta (Ceremoniarz i Lektor)

2 grudnia, godz. 15:00

 • Wykład: Rok liturgiczny i jego tradycje (Adwent i Boże Narodzenie)
 • Warsztaty: Pismo Święte – Ewangelie (Lektor)

16 grudnia, godz. 15:00

 • Wykład: Kto śpiewa ten dwa razy się modli, wstęp do muzyki liturgicznej
 • Warsztaty: O doborze pieśni i śpiewów oraz Graduale Romanum i śpiewniki kościelne (Kantor i Ceremoniarz);

13 stycznia, godz. 15:00

 • Wykład: Historia Mszy św.. Od Apostołów do Soboru Trydenckiego
 • Warsztaty: Pismo Święte – Dzieje Apostolskie, Listy i Apokalipsa (Lektor)

3 lutego, godz. 15:00

 • Wykład: Historia Mszy Św.. Od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II
 • Warsztaty: Przygotowanie liturgii teoretyczne i praktyczne (Ceremoniarz); Dykcja. Ćwiczenia (Lektor)

10 lutego, godz. 15:00

 • Wykład: Rok liturgiczny i jego tradycje (Wielki Post i Wielkanoc)
 • Warsztaty: Muzyka Triduum Paschalnego i ważniejszych świąt. (Ceremoniarz i Kantor); Czytanie. Ćwiczenia (Lektor)

Semestr letni

24 lutego, godz. 15:00

 • Wykład: Chorał gregoriański jako forma modlitwy Słowem Bożym i integralna część liturgii rzymskiej
 • Warsztaty: Chorał gregoriański – odkryj bogactwo (Ceremoniarz, Kantor i Lektor)

9 marca, godz. 15:00

 • Wykład: Wielki Tydzień i Triduum Paschalne – centrum roku liturgicznego
 • Warsztaty: Mszał Rzymski i księgi liturgiczne. Wstęp (Ceremoniarz i Lektor); Triduum Paschalne w praktyce. (Ceremoniarz, Kantor i Lektor)

23 marca, godz. 15:00

 • Wykład: Służba Liturgiczna oraz posługi w kościele
 • Warsztaty: Triduum Paschalne. Pomoce dla ceremoniarza (Ceremoniarz); Dobór czytań (Lektor)

13 kwietnia, godz. 15:00

 • Wykład: Szaty, naczynia, sztuka sakralna i przestrzeń liturgiczna
 • Warsztaty: Sztuka sakralna cd. (Ceremoniarz, Kantor i Lektor)

20 kwietnia, godz. 15:00

 • Wykład: Liturgia Sakramentów
 • Warsztaty: Liturgia z Biskupem (Ceremoniarz i Lektor)

11 maja, godz. 15:00

 • Wykład: Historia Mszy Św.. Między starym, a nowym
 • Warsztaty: Mszał Rzymski i inne księgi liturgiczne. Głęboka analiza (Ceremoniarz); Czytanie. Ćwiczenia (Lektor)

25 maja, godz. 15:00

 • Wykład: Liturgia Godzin i celebracje liturgiczne
 • Warsztaty: Celebracje w ciągu roku liturgicznego (Ceremoniarz); Melodie liturgii godzin i Ciemne Jutrznie (Kantor i Lektor);

8 czerwca, godz. 11:00

 • Wykład: Rok liturgiczny i jego tradycje (Okres Zwykły)
 • Warsztaty: Psalmy i śpiewy. Ćwiczenia (Kantor i Lektor)

15 czerwca, godz. 15:00

 • Wykład: Kryzys liturgii. O nadużyciach liturgicznych
 • Warsztaty: Między starym i nowym. Stare tradycje liturgiczne oraz ich adaptacje (Ceremoniarz) Psalmy i śpiewy. Ćwiczenia (Kantor i Lektor)

22 czerwca godz 18:00

Uroczysta Msza Św. z chorałem gregoriańskim i promocją ceremoniarzy, lektorów i kantorów.