Księża

Proboszcz

ks. Zbigniew Stefaniak (w parafii od 2019 r., Dziekan dekanatu grójeckiego)


Wikariusze

ks. Tomasz Moch (w parafii od 2020 r.) – info: www.tmoch.net
ks. Mariusz Słowik
(w parafii od 2020 r.)
ks. Bartosz Marciniak
(w parafii od 2022 r.)


Rezydenci

ks. prałat Stanisław Laskowski (emerytowany proboszcz, w parafii od 1985 r.)
ks. Andrzej Grochowski
(kapelan PCM w Grójcu, w parafii od 2022 r.)