Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

KKK 1660

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej, aby ustalić i zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Trzy miesiące przed datą ślubu powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej z wymaganymi dokumentami celem spisania Protokołu przedślubnego i ostatecznego potwierdzenia, że ich ślub może się odbyć.

Protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli narzeczeni są spoza parafii protokół mogą spisać w swoich parafiach lub uzyskać odpowiednią zgodę na spisanie i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii.

Zwracamy się z gorącą prośbą, aby po ślubie nie obsypywać nowożeńców ryżem, ponieważ jest to pokarm, który należy uszanować, a w tych sytuacjach jest on zawsze deptany (dodatkowo przyciąga gołębie). Prosimy także nie obsypywać konfetti, monetami, sztucznymi płatkami kwiatów oraz innymi przedmiotami, które zaśmiecają obejście wokół kościoła. Zadbajmy o to, aby wokół naszej świątyni było zawsze czysto.


Wymagane dokumenty

  • jeżeli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza jednego z nich, aby przeprowadzić formalności przedślubne w naszej parafii,
  • świadectwa Chrztu świętego (pobrane w parafii chrztu – dokument nie starszy niż sześć miesięcy do terminu ślubu),
  • świadectwa Bierzmowania (jeżeli nie jest ono odnotowane na metryce Chrztu świętego),
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego – dokument jest ważny sześć miesięcy do terminu ślubu),
  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (kursu przedmałżeńskiego),
  • zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni małżeńskiej,
  • świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy

Użyteczne informacje dla narzeczonych na stronie ks. Tomasza – [Formalności przedślubne w zarysie]


W sprawie spisania protokołu przedmałżeńskiego w kancelarii parafialnej prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie (48 664 23 65) lub poprzez e-mail (sw.mikolaj.grojec@gmail.com).