Pogrzeb katolicki

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych jego narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.

KKK 1682

Wymagane dokumenty

  • Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
  • Karta zgonu.
  • Zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentów spowiedzi, komunii i namaszczenia (jeżeli zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum).
  • Jeśli zmarły przed śmiercią mieszkał poza naszą parafią należy również dostarczyć zgodę parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii.