Służba Liturgiczna

Opiekunem ministrantów jest ks. Mariusz Słowik. Liturgiczna Służba Ołtarza liczy około 30 członków. W grupie tej są kandydaci ze szkoły podstawowej, młodsi ministranci, lektorzy ze szkoły średniej, studenci oraz dorośli mężczyźni.

Spotkania dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 w salce na plebanii.

Spotkania dla kandydatów odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00 w salce na plebanii.

Spotkania formacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w każdą sobotę. Młodsi wprawiają się w posługiwaniu do Mszy Św., poznają sprzęty i szaty liturgiczne oraz uczą się rozumieć sens poszczególnych części Eucharystii. Natomiast starsi doskonalą swoje umiejętności w asyście pontyfikalnej oraz formowani są przez katechezy przygotowane przez księdza opiekuna. Grupa dorosłych ministrantów posługuje podczas uroczystej Mszy Świętej w każdą niedzielę o godzinie 9:30.

Liturgiczna Służba Ołtarza dba również o swój budżet, który wspiera różne inicjatywy. Podczas Uroczystości Objawienia Pańskiego rozprowadza kredę i kadzidło, a w Wielką Sobotę wodę święconą, dochód ze zbiórek pomniejszony jest o koszty zakupu niezbędnych materiałów. Zebrane pieniądze pozwalają pokryć koszty wspólnych inicjatyw.

Nie brakuje również inicjatyw sportowo-edukacyjno-integracyjnych.

Ministranci seniorzy

Ministranci Seniorzy to grupa kilkunastu mężczyzn, ojców i dziadków, którzy od wielu lat posługują przy ołtarzu w parafii św. Mikołaja. Większość panów od młodzieńczych lat służą w przy ołtarzu. Panowie są zaangażowani w życie liturgiczne parafii. Biorą czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej. W każdą niedzielę posługują na Mszy św. o godz. 8.00. Uczestniczą w nabożeństwach liturgicznych w ciągu roku. Stanowią asystę liturgiczną podczas procesji eucharystycznych w I niedziele miesiąca, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz w czasie procesji w dawnej oktawie Bożego Ciała.