I Komunia Święta

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

KKK 1391

Msza Święta i katecheza dla rodziców i dzieci w lutym:

11 lutego, godz. 17:00 – klasy IIIa, IIIb i IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 2.
18 lutego, godz. 17:00 – klasy IIId i IIIe ze Szkoły Podstawowej nr 2 i klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 3.