Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie powstały w Polsce w 1977/1978r. a założycielami ruchu są małżonkowie: Irena i Jerzy Grzybowscy. Od 15 sierpnia 2009 roku dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich funkcjonują w Kościele na prawach międzynarodowego stowarzyszenia wiernych.

Celem formacyjnym wspólnoty jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. (https://spotkaniamalzenskie.pl/czym-sa-spotkania-malzenskie/)

Spotkania Małżeńskie jako wspólnota działa przy naszej parafii od kilku lat. Zapraszamy do siebie wszystkie małżeństwa. Nie tylko te, które przeżywają jakieś problemy, ale przede wszystkim te, które chcą, aby Bóg był obecny w ich małżeństwie, aby mogli doświadczać piękna z bycia razem, zgodnie z zamysłem Boga.

„Aby naprawdę spotkać się ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko – przebaczać”

Irena i Jan Grzybowscy


Spotkania odbywają się przeważnie w drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00 w salce ks. Piotra Skargi (pod przedszkolem, wejście od bramy wjazdowej)

Opiekun wspólnoty – ks. Tomasz Moch (www.tmoch.net)