Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech osłabia lub rozbija wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków. Grzesznik przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje umocniony przez wymianę dóbr duchowych, jaka dokonuje się między wszystkimi żyjącymi członkami Ciała Chrystusa, jak i tymi, którzy już są w ojczyźnie niebieskiej.

KKK 1469

Sakramentu pokuty i pojednania udzielamy podczas każdej Mszy Świętej.