Chrzest

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”

św. Grzegorz z Nazjanzu

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:30.

Dwa miesiące przed planowaną datą Chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej aby ustalić termin uroczystości. Dwa tygodnie przed ustalonym terminem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu chrztu.

Wymagane dokumenty

  • Metryka urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Zaświadczenie dopuszczenia do funkcji chrzestnych, które jest wystawiane przez parafię miejsca ich zamieszkania.
  • Dowody osobiste
  • Dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
  • Zaświadczenie o odbytej spowiedzi, które rodzice i chrzestni przynoszą do zakrystii 15 min przed uroczystością.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19:00 w kościele.


Chrzestni powinni spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat
  • przyjąć sakramenty chrztu św., bierzmowania i eucharystii
  • (w przypadku młodzieży uczącej się) dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o uczestnictwie w lekcjach religii
  • żyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego