Rycerze św. Jana Pawła II

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość. Swoje powołanie Rycerze Świętego Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

  • dążenie do świętości swoich członków,
  • obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),
  • dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
  • promocja nauczania Jana Pawła II,
  • promowanie katolickiej duchowości świeckich,
  • promocja duchowości mężczyzny.

Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.

Więcej o Zakonie


Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18:00

Opiekun wspólnoty – ks. Proboszcz Zbigniew Stefaniak