Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem, i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.

KKK 1285

W naszej parafii prowadzimy kursy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania:

  1. Dla młodzieży, po VII klasie szkoły podstawowej.
  2. Dla dorosłych, po 21 roku życia.

Odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Bartosz Marciniak
(kontakt: mikolaj.bierzmowanie@gmail.com).