Remont więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła

Rozpoczyna się zapowiadany remont więźby dachowej i pokrycia dachu naszego kościoła. Inwestycja przygotowywana była przez ponad dwa lata. Tyle zajęło wykonanie kosztownych ekspertyz i projektu oraz uzyskanie pozwoleń.

Czy konieczny jest ten remont?

Okresowa kontrola stanu technicznego budynku kościoła przeprowadzona w listopadzie 2019 r. stwierdziła zaawansowaną próchnicę, zarobaczenia i korozję biologiczną w części elementów drewnianej więźby dachowej (XVII w.) i zaleciła wykonanie ekspertyz. Ekspertyzy mykologiczna i techniczna wykazały, że zniszczenia spowodowane przez owady są rozległe i występują w różnych miejscach. Konstrukcja nie utraciła wprawdzie właściwości nośnych, ale dalszy postęp zniszczeń może prowadzić do katastrofy budowlanej. Wykonany na zlecenie Parafii projekt naprawy drewnianych elementów więźby i wymiany pokrycia na blachę miedzianą uzyskał pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zatwierdzenie Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Dwa tygodnie temu podpisana została umowa z wykonawcą, który realizuje już kilka projektów w Archidiecezji i posiada stosowne rekomendacje. Ryczałtowe wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty remontu wynosi ok. 2 200 000 zł.

Czy Parafia dysponuje wystarczającymi środkami na sfinansowanie inwestycji?

Do sfinalizowania projektu brakuje obecnie ok. 800 000 zł. Wniosek do MKiDN o dofinansowanie remontu czeka na rozpatrzenie w trybie odwołania. Składane są także wnioski do innych instytucji mogących udzielić nam pomocy. Rozważane jest również zaciągnięcie przez Parafię kredytu.

Prośba o pomoc.

Mając na względzie naszą wspólną odpowiedzialność za historyczne dziedzictwo wiary, jakim jest kościół św. Mikołaja w Grójcu zwracam się z prośbą do wszystkich Parafian i Przyjaciół Parafii o wsparcie tego przedsięwzięcia. Proszę o modlitwę, aby skomplikowane prace przebiegały pomyślnie i bezpiecznie. Proszę o pomoc materialną. Dziękuję za pierwsze ofiary, które już wpłynęły na konto! Przypominam, że darowizny na cele kultu religijnego wpłacane na konto Parafii można odliczać od podstawy opodatkowania. Taca w pierwszą niedzielę każdego miesiąca będzie zbiórką na remont. Wdzięczny będę także za pomoc w poszukiwaniu ścieżek dotarcia do różnych źródeł finansowania.

Wszystkie sprawy związane z remontem, podobnie jak całe moje posługiwanie w Grójcu, powierzam Matce Bożej. Proszę o wstawiennictwo ochrzczonego w tym miejscu Sługę Bożego Ks. Piotra Skargę.

Ksiądz Proboszcz