Przygotowanie do Bierzmowania dla młodzieży 2023/2024

W drugim semestrze spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.
Pierwsze, w grupach, odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z Animatorem a drugie, ogólne, zgodnie z programem.

.