Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła

patronki Europy