Noworoczny porządek Mszy Świętych

Niedziela, 31 grudnia 2023 r.
Święto Świętej Rodziny

6:30, 8:00, 11:00, 12:30, 17:00
Po Mszy Świętej o godz. 17:00 nabożeństwo dziękczynne za mijający rok 2023
[nie ma Mszy Świętej o godz. 19:00]


Poniedziałek, 01 stycznia 2024 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 19:00
[nie ma Mszy Świętych o godz. 6:30 i 17:00]


Sobota, 06 stycznia 2024 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00, 19:00