Remont dachu naszego kościoła

Zakończony został i odebrany przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków główny etap remontu. Wymieniono ok. 80% elementów konstrukcji więźby, wykonano pełne deskowanie i pokryto blachą miedzianą powierzchnię licząca ok. 1000 m2 wraz z rynnami i obróbkami. Konstrukcja zwieńczona została gąsiorem kalenicowym, który poprawi cyrkulację powietrza w całym kościele. Obecnie rozliczana jest dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przygotowywana dokumentacja drugiego etapu, czyli docieplenia stropu i wzmocnienia legarów. W kolejnym etapie zaplanowany został remont sygnaturki. Znakomita większość kosztów remontu pokrywana jest z ofiar parafian zaoszczędzonych w przeciągu ostatnich kilku lat, za co jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania.